ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 ก.พ. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 ก.พ. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางครก หมู่ที่ ๖ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 ก.พ. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบ แก้ไข และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ม.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลพะแสง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 ม.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายนาแสงเข้าทางศาลาหมู่บ้านหลังใหม่ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ม.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ ซอยช่างเหล็ก ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ม.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะตอ หมู่ที่ ๑ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ม.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายในทอน ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ม.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28