ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายนาแสงเข้าทางศาลาหมู่บ้านหลังใหม่ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพา ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 ม.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ ซอยช่างเหล็ก ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ม.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะตอ หมู่ที่ ๑ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ม.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายในทอน ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ม.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 ธ.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ธ.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ธ.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอารี หมู่ที่ ๖ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 พ.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรุกำ หมู่ที่ ๗ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 พ.ย. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด UHT ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๒,๗๙๑ กล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27