ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.พะแสง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ม.ค. 2563
2 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ม.ค. 2563
3 แก้ไขซ่อมแซมไหล่ทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ต.ค. 2562
4 เชิญชวนประชาชนเข้ามารับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกับสภา สมัยที่ 3/61 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ส.ค. 2562
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.พะแสง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 มิ.ย. 2562
6 รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 มิ.ย. 2562
7 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 มิ.ย. 2562
8 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 มิ.ย. 2562
9 ประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ธ.ค. 2561
10 เชิญชวนประชาชนเข้ามารับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกับสภา สมัยที่ 4/61 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16