คุณรู้หรือไม่.. Did you know??
เรื่อง : ภาษาอังกฤษ AEC วันละนิด by pasang admin
  รายละเอียด : การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ
ในการเขียนชื่อคน ที่อยู่และสถานที่ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด
พยัญชนะไทย พยัญชนะอังกฤษ
ตัวต้น(Initial) ตัวสะกด(Final)
ก K k
ข ค ฆ Kh k
ง Ng ng
จ ฉ ช ฌ Ch t
ญ Y n
ด ฎ ฑ(บางคำ) D t
ต ฏ T t
ถ ฐ ท ฑ ธ ฒ Th t
น ณ N n
บ B p
ป P p
ผ พ ภ Ph p
ฝ ฟ F p
ม M m
ย Y -
ร R n
ล ฬ L n
ว W -
ซ ทร ศ ษ ส S t
ห ฮ H -
หมายเหตุ ตัวสะกดแม่กด = t , แม่กบ =p , แม่กน=n, แม่กง=ng, แม่กม=m , แม่กก=k

การเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ในการเขียนชื่อคน ที่อยู่และสถานที่ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด
สระภาษาไทย สระภาษาอังกฤษ
อะ อั อา a
อำ อาม am
อิ อี i
อึ อื อุ อู u
เอะ เอ็ เอ e
แอะ แอ ae
โอะ โอ เอาะ ออ o
เออะ เออ oe
ใอ ไอ อัย ไอย อาย ai
เอียะ เอีย ia
เอือะ เอือ อัวะ อัว ua
เอา อาว ao
อุย อูย ui
โอย ออย oi
เอย oei
เอือย อวย uai
อิว iu
เอว eo
แอว aeo
เอียว ieo
ฤ(รึ) ฤา(รือ) Ru
ฤ(ริ) Ri
ฤ(เรอ) Roe
ฦ ฦา Lu
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 537 คน